SC DELTA ACM 93 SRL, clientă fidelă a administraţiilor portocalii, continuă să facă victime! (II)

Grave nereguli descoperite de Camera de Conturi Vâlcea, în 2011. “Afaceri” directe, între fostul primar şi SC DELTA ACM 93 SRL!

 

După ce a cam fost exilată din Bucureşti de către primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, în urmă cu patru ani, SC DELTA ACM 93 SRl, despre care s-a vorbit că s-ar afla sub aripa protectoare a familiei Udrea-Cocoş, a plecat la “adunat” bani din ţară, axându-se pe lucrări de asfaltare, pavelare, bordurare, anvelopare şi mansardare blocuri. Administraţiile locale unde societatea menţionată a câştigat licitaţii au fost cele conduse de PDL, de pe tot cuprinsul ţării. Despre lucrările efectuate în Râmnicu Vâlcea, începând cu anii 2008-2009, despre matrapazlâcurile făcute de firma condusă de Florea Diaconu (administrator) şi Ionel Pirpiliu (director), ca antreprenor general semnând Sorin Dumitru, mass-media vâlceană şi naţională a relatat pe larg, la vremea respectivă. După câştigarea licitaţiilor, în timpul cărora Elena Udrea, în vremea respectivă şefa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, făcea vizite aproape săptămânale la Râmnic, SC DELTA ACM 93 SRL a încheiat contracte de execuţie lucrări, în subantrepriză, cu mai multe firme vâlcene, cărora nu le-a decontat, nici până în prezent, contravaloarea lucrărilor executate, refuzând să participe la recepţii, care au fost făcute parţial, adică numai de către instituţiile locale şi judeţene, respectiv Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea şi Inspectoratul de Stat în Construcţii Vâlcea şi, în urma cărora, mai mulţi patroni de firme au fost păcăliţi. Prin acest subterfugiu, reprezentanţii SC DELTA ACM 93 SRL Bucureşti s-au asigurat că nu vor trebui să plătească subantreprenorilor, deşi lucrările au fost executate în termenele stabilite în contracte. Iată ce se stipulează în CONTRACTUL DE EXECUŢIE LUCRĂRI (nr…..), la ART.14 – FACTURARE ŞI MODALITATE DE PLATĂ: 14.1. PLATA LUCRĂRII EXECUTATE SE VA EFECTUA DE CĂTRE BENEFICIAR ÎN BAZA FACTURII EMISE DE EXECUTANT ÎN URMA CONFIRMĂRII SITUAŢIEI DE LUCRĂRI DE CĂTRE BENEFICIAR. BENEFICIARUL VERIFICĂ ŞI CONFIRMĂ SITUAŢIA DE LUCRĂRI ÎN MAXIM 5 (CINCI) ZILE LUCRĂTOARE DE LA INTRAREA ÎN POSESIE. TERMENUL DE PLATĂ ESTE DE 60 DE ZILE, TERMEN CARE ÎNCEPE SĂ CURGĂ DIN MOMENTUL EMITERII FACTURII DE CĂTRE EXECUTANT. Dar ei şi-au luat bani “en-gross”, adică 16,9 milioane lei noi, după cum reiese din raportul întocmit de către Curtea de Conturi a judeţului Vâlcea, de la administraţia locală, condusă, atunci, de către primarul Romeo Rădulescu, actualmente deputat, a cărui campanie ar fi fost sponsorizată chiar de către SC DELTA ACM 93 SRL, după cum se vorbeşte prin târg, şi s-au cam făcut nevăzuţi.

  

 Raportul Camerei de Conturi a scos la iveală grave nereguli, pe bani publici, în afacerea SC DELTA ACM 93 SRL şi Primăria Râmnicu Vâlcea

 

În primăvara anului 2011, Camera de Conturi  Vâlcea, din cadrul Curţii de Conturi a României, a finalizat  Raportul în urma acţiunii privind controlul fondurilor alocate, în 2009 şi 2010, de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (n.r. condus atunci de ministrul Elena Udrea-PDL), către Primăria Râmnicu Vâlcea. Curtea de Conturi a judeţului Vâlcea a constatat nerespectarea dispoziţiilor legale privind angajarea cheltuielilor, fiind semnate, de către ordonatorul de credite, angajamente legale încheiate cu SC DELTA ACM 93 SRL Bucureşti, în valoare estimată de 16,9 milioane lei (169 miliarde lei vechi), fără ca acestea să fie vizate pentru control financiar preventiv, şi anume: Contract subsecvent nr. 1/31847/01.10.2009, în valoare de aproximativ 4, 57 milioane lei, Contract  subsecvent nr. 2/36283/12.11.2009, în valoare de circa 8 milioane lei, Contract subsecvent nr. 3/39512/17.12.2009, în valoare de 3,93 milioane lei. S-a mai constatat, de asemenea, că actele adiţionale încheiate pentru majorarea valorii iniţiale a contractelor încheiate cu SC DELTA ACM 93 SRL au fost semnate de către ordonatorul de credite (primar), fără a fi vizate pentru control financiar preventiv!!! În cadrul Raportului Camerei de Conturi a Judeţului Vâlcea se mai menţionează: “Primăria Râmnicu Vâlcea nu a respectat dispoziţiile legale privind constituirea garanţiei de bună execuţie la nivelul cuantumului prevăzut în contractele aferente execuţiei lucrărilor pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.  Contrar dispoziţiilor contractuale, garanţia de bună execuţie, constituită prin plăţi succesive, efectuate în perioada 2009 – 2010, este în sumă totală de 395.627 lei, faţă de garanţia totală de 444. 976 lei, care trebuia constituită potrivit clauzelor contractuale, rezultând o diferenţă în minus de 49.348 lei. Nu a respectat dispoziţiile legale privind recepţia unor obiective de investiţii finalizate în perioada 2009-2010, în cadrul Programului de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Nu au fost recepţionate obiective de investiţii finalizate, în valoare estimată de 3.946.452 lei.”  Această sumă reprezintă banii pe care SC DELTA ACM 93 SRL Bucureşti ar fi trebuit să-i plătească firmelor subantreprenoare, cu care a încheiat contracte de execuţie lucrări. Numai că, aşa cum se menţionează şi în Raportul Curţii de Conturi a Judeţului Vâlcea, beneficiarul, în speţă SC DELTA ACM 93 SRL Bucureşti, a refuzat să participe la recepţiile lucrărilor finalizate în termen, la multe obiective.

 

Peste 100 de muncitori, rămaşi fără locuri de muncă, din cauza SC DELTA ACM 93 SRL, doar la o singură firmă!

 Una dintre aceste firme este SC Antogil SRL, din Vlădeşti. Societate mare, cu peste 100 de angajaţi. Părţile contractante din Contractul de Execuţie Lucrări nr. 2009/854/19.11.2009 sunt SC Antogil SRL,  (executant), reprezentată de Boruz Gili, în calitate de administrator, şi SC DELTA ACM 93 SRL, reprezentată prin ing. Florea Diaconu, director, denumită beneficiar. Obiectul contractului menţionat l-a constituit “Lucrări de reabilitare termică la imobilul 126, nr. 11, strada Matei Basarab, Râmnicu Vâlcea”.

 

Aşa cum reiese din documentele doveditoare, executantul şi-a respectat clauzele din contract. Lucrările s-au făcut fără probleme, locatarii blocului au fost mulţumiţi, dar SC DELTA ACM 93 SRL a …uitat că trebuie să mai şi achite executantului SC Antogil SRL contravaloarea acestora, destul de multe şi de complexe ( exemplu: desfacerea tuturor straturilor de hidroizolaţie şi termoizolaţie; desfacerea elementelor montate aparent la ferestre şi geamuri; tencuieli exterioare brute, executate la suprafeţe; termoizolaţie pereţi exteriori cu polistiren; tencuieli decorative exterioare executate pe suprafeţe drişcuite; înlocuirea tâmplăriei din PVC albă; înlocuirea tâmplăriei din PVC la spaţiile comune; înlocuirea tâmplăriei din PVC la accesul în imobil; montare glafuri exterioare la ferestre; refacere mână curentă la balcoane, din metal zincat, placat cu rigips; desfacerea tencuielii inerioare la subsol, în vederea aplicării termosistemului; tencuieli interioare, executate la tavanele subsolului; termosistem tavane subsol; termoizolaţie soclu, cu polistiren extrudat; refacere trotuar perimetral, din beton slab armat…). Aşadar, un întreg şantier, o societate de construcţii cu un mare număr de muncitori, calificaţi în diverse meserii, după cum reiese şi din situaţia lucrărilor executate, lucrări a căror valoare totală este de 837.204,57 lei noi, plus 19% TVA, adică 996.273,44 lei. Din această sumă, SC DELTA ACM 93 SRL BUCUREŞTI a rămas datoare societăţii numită “executant” 542.435,1 lei.

Facturile transmise prin fax şi poştă au fost trimise degeaba. Reprezentanţii firmei bucureştene refuză, categoric, orice dialog cu administratorul Gili Boruz, cu avocatul firmei. Ultima factură emisă de SC Antogil SRL (07/03.06.2011) are o valoare de 542.435,1 lei , adică aproape şase miliarde lei vechi. Între timp, datorită cheltuielilor făcute de firmă pentru execuţia lucrărilor, plata muncitorilor, etc.), cheltuieli rămase neacoperite prin nedecontarea acestora de beneficiar, SC Antogil SRL a intrat în insolvenţă. Fiindcă Fiscul n-a ţinut cont de situaţia existentă, de circumstanţe, de faptul că firma avea de recuperat o sumă destul de mare, căci aşa e-n România, nu plăteşte hoţul, plăteşte păgubaşul ( a se interpreta ca o figură de stil). Una dintre cele mai grave consecinţe ale acestui fapt o reprezintă trimiterea în şomaj a celor peste 100 de angajaţi. După cum a precizat administratorul firmei, Boruz Gili, SC Antogil SRL a fost înfiinţată în anul 2002, iar până la încheierea contractului cu SC DELTA ACM 93 SRL nu a avut probleme de ordin financiar. Deoarece beneficiarul refuză, total, să-şi plătească restanţele, iar firma executantă a fost declarată falimentară, litigiul dintre cele două societăţi a ajuns în faţa instanţei de judecată. Şi SC Antogil SRL nu este singura societate vâlceană păcălită de SC DELTA ACM 93 SRL. Dar, din câte se pare, ceilalţi subantreprenori care au avut de suferit tac mâlc, din motive (ne)cunoscute…Iar firma bucureşteană de asfaltări, pavelări, bordurări, anvelopări, etc,  a mai câştigat, recent, nişte contracte în Vâlcea. Despre aceste lucruri vom scrie în numărul următor al ziarului nostru.

Elena GOGIOMAN

2 Responses to SC DELTA ACM 93 SRL, clientă fidelă a administraţiilor portocalii, continuă să facă victime! (II)

  1. un pod cadou pt river

    2 milioane euro deturnare de fonduri. olaf. administrația trecută.

  2. Felicitari! Un articol impartial, demn de un curs la Facultatea de Jurnalism. Se pricepe dl Gili la scris,foarte talentat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *